Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Bước 1: Vào thư mục cần Clone Code về: git clone https://gitlab.com/tekydev/mekvoucher_web.git Bước 2: Push Code lên Server. Khi bạn đã sửa code xong trên máy tính của mình làm cách nào để bạn đẩy code lên Gitlab để lưu  trữ? Các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau đây + Kiểm tra… Continue reading Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Published
Categorized as Code Tool

Hướng dẫn cài đặt Apache + Mysql + PHP

Apache, MySQL và PHP là nền tảng để cho các Webmaster có thể triển khai hệ thống các website Online. Bài viết này TanDev.Info sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và thiết lập Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu. I. Cài đặt PHP 7.2 sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt update… Continue reading Hướng dẫn cài đặt Apache + Mysql + PHP

Published
Categorized as Vultr