Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Bước 1: Vào thư mục cần Clone Code về: git clone https://gitlab.com/tekydev/mekvoucher_web.git Bước 2: Push Code lên Server. Khi bạn đã sửa code xong trên máy tính của mình làm cách nào để bạn đẩy code lên Gitlab để lưu  trữ? Các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau đây + Kiểm tra… Continue reading Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Published
Categorized as Code Tool