Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Làm dự án với moodle, bình thường thì mọi người thường kết nối tới cơ sở dữ liệu MySql, nhưng ở dự án này mình cấu hình kết nối với SQL Server Môi trường Dev như sau: + Code Moodle chạy trên Windows 10 cài đặt Xampp + DB được tạo trên SqlServer2017 trên Windows… Continue reading Cấu hình moodle kết nối tới DB Sql Server

Published
Categorized as Moodle, Php

Một số cách Convert DateTime

Đang làm dự án Nhật, bình thường thì có nhiều cách convert Datetime phổ biến, nhưng đây là Task Import Data và đã có vấn đề khi mình convert DateTime theo ngày và giờ của Nhật. Đầu vào mình có 2 định dạng: DateTime: 2019年11月6日 14時16分12秒 Date: 1990年10月2日 Một số cách mình sẽ note tại… Continue reading Một số cách Convert DateTime