Hướng dẫn cài đặt Apache + Mysql + PHP

Apache, MySQL và PHP là nền tảng để cho các Webmaster có thể triển khai hệ thống các website Online. Bài viết này TanDev.Info sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và thiết lập Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu. I. Cài đặt PHP 7.2 sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt update… Continue reading Hướng dẫn cài đặt Apache + Mysql + PHP

Published
Categorized as Vultr