Disable Comments WordPress

Bài viết này note lại cách tắt comment của wordpress một cách đơn giản giúp website bạn chạy nhẹ nhàng và không bị xung đột với các chức năng khác. Trước khi bạn đọc được bài viết này chắc chắn bạn đã tìm khá nhiều nơi, thậm chí cài plugin luôn rồi, hehe, me too… Continue reading Disable Comments WordPress

Published
Categorized as Wordpress

Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Ngoài các Plugin dịch đã có hiện nay thì bạn có thể dùng cách này để sửa những đoạn text tiếng anh một cách nhanh chóng sang ngôn ngữ tiếng Việt /** dich tieng viet */ function ra_change_translate_text( $translated_text ) { if ( $translated_text == ‘Old Text’ ) { $translated_text = ‘New Translation’; } return… Continue reading Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Published
Categorized as Wordpress

Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce

Một trong những Task mình làm là phải hiển thị được sản phẩm Upsell của các sản phẩm đã mua trong đơn hàng. Đây là code để gọi sản phẩm Upsell theo ID Product, một Tip nhỏ lưu lại nếu sau này cần dùng. Trong code có khá nhiều comment do mình vừa code vừa… Continue reading Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce

Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php

Xmlrpc.php là gì? XML-RPC là tính năng của WordPress để giúp truyền tải dữ liệu, với HTTP làm công cụ truyền và XML làm công cụ encode (mã hóa). Vì WordPress không phải là hệ thống đóng hoàn toàn nên tính năng này được tạo ra để khi WordPress cần giao tiếp với các hệ… Continue reading Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php

Các hàm hay trong WordPress

Tổng hợp các hàm hay trong WordPress mà trong quá trình thực tế mình đã gặp và xử lý thành công + Hàm cắt chữ trong Excerpt Content <?php echo substr(get_the_excerpt(), 0,280).”…”; ?> + Hàm

Published
Categorized as Wordpress