Download File từ Google Drive về VPS

Để download từ Google Drive về VPS Linux bằng command Line thì có thể có nhiều cách, nhưng đây là cách mà mình đã và đang sử dụng để download một cách nhanh chóng các file có dung lượng lớn từ google drive.

Thông tin VPS sử dụng:

+ Hệ điều hành: Ubuntu 14.04

Bước 1: Cài đặt thư viên gdown vào trong VPS

Thư viện gdown các bạn có thể tham khảo tại đây: gdown
Câu lệnh cài đặt:

pip install gdown

Trong trường hợp các bạn chưa cài đặt pip thì có thể cài đặt bằng lệnh:

apt-wget install pip

Bước 2: Lấy ID của link download:

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0BwmD_VLjROrfTHk4NFg2SndKcjQ

Ở đây thì ID của link download chính là:

0BwmD_VLjROrfTHk4NFg2SndKcjQ

Ngoài ra bạn cần lấy tên của file mà bạn đã up lên google driver

filetest.zip

Bước 3: Download

Các bạn sử dụng lệnh sau để download

gdown --id 0BwmD_VLjROrfTHk4NFg2SndKcjQ --output filetest.zip

Chú thích như sau:

gdown --id {gdrive_file_id} --output {file_name}

Xong rồi, các bạn Enter và chờ đợi để file được download về.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *