Hướng dẫn cài đặt file manager cho Sentora

Để cài được cái này bạn vào SSH, chạy các lệnh sau:

zppy repo add zppy.github.io
zppy update
zppy install ELFileManager

Sau khi cài xong mình vào Module Admin

Tìm ELFileManager, rồi tick vào 3 ô trống bên phải để sử dụng, rồi xuống bên dưới bấm Save Change.

Để sử dụng, các bạn xuống dưới cùng, phần File Manager, sẽ thấy biểu tượng EL File Manager, bấm vào đó và bắt đầu sử dụng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *